szkoła integracyjna warszawa
Nauka

Dodatkowe zajęcia w szkołach integracyjnych

Istotą szkół integracyjnych jest nie tylko nauka w ramach standardowego programu edukacyjnego, jaki każdego roku wytycza MEN. Ogromnym atutem są tutaj dodatkowe zajęcia specjalne, które dobierane są indywidualnie dla każdego ucznia. Dzięki temu możliwa jest rehabilitacja dzieci zgodnie z problemem, jakim są obarczone. Zajęcia socjoterapeutyczne, rehabilitacja fizyczna, zajęcia zorientowane na terapię ręki to tylko niektóre […]